Labels

ascension

Tuesday, 9 September 2014

Λόφος Hackpen στις 2, 7 Αυγούστου 2014, και Λόφος Hackpen στις 1, 8 και 9 Ιουλίου 2014
Amuna διαμέσου Sekhmet μέσα στο Ναό του Mut στο Καρνάκ.

Λόφος Hackpen στις 2, 7 Αυγούστου 2014, και Λόφος Hackpen στις 1, 8 και 9 Ιουλίου 2014

Ω αγαπημένε Αμουν Ρα, θα θέλαμε να σου δώσουμε ένα μήνυμα για να το στείλεις έξω σε όλο τον κόσμο που λαχταράει ν' ακούσει τα λόγια για τους φετινούς κύκλους. Εγώ είμαι, ο Peroptimé που σας μιλάει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη  θεραπεία που δεχθήκατε από τον τελευταίο μικρό μας κύκλο (6 Αυγούστου 2014) και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τους σχηματισμούς μας για μια φορά ακόμα, και να κατεβάσουμε τα μηνύματά μας προς την ανθρωπότητα.
Ο κύκλος μέσα στον οποίο κάθεστε τώρα (8 και 9 Ιουλίου 2014) υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες, στέλνοντας τη θεραπευτική του ενέργεια μέσα στη Γη, ενώ τη μοιράζεται επίσης ελεύθερα με όλο τον κόσμο που έρχεται μέσα του. Η τόσο όμορφη ενέργεια που ένιωσες, Αμουν Ρα, είναι από το σπίτι σου στις Πλειάδες και άγγιξε την καρδιά σου γιατί σε μεταφέρει πίσω εκεί, παρότι είσαι μέσα στο ανθρώπινό σου σώμα.

Η ενέργεια των Πλειάδων είναι γεμάτη από αγάπη και λεπτότητα. Θεραπεύει και αναζωογονεί. Ισορροπεί οποιαδήποτε ανωμαλία τόσο μέσα στο ανθρώπινο σύστημα όσο και μέσα στο σύστημα της ίδιας της Γης. Έτσι μπορούμε να θεραπεύουμε τη Γη με τα απλά μέσα της εκτύπωσης αυτών των μορφών μέσα στο ζώντα καρπό των σιτηρών.

Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε γιατί επιλέγουμε τα χωράφια των σιτηρών για την κατασκευή των σχηματισμών μας προκειμένου να στείλουμε τη θεραπεία μας. Είναι λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μας με τους εκατομμύρια σπόρους που μεγαλώνουν μέσα σε ένα χωράφι σιτηρών. Εκεί υπάρχει ένα πελώριο ενεργειακό πεδίο δύναμης το οποίο δημιουργείται από τη ζωική δύναμη μια τέτοιας ραγδαίας ανάπτυξης, μια δύναμη τεράστια με την οποία μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε.  Όταν στέλνουμε την λεπτοφυή ενέργειά μας κάτω για να κατασκευάσουμε τους σχηματισμούς μας, αλληλεπιδράμε με αυτό το πεδίο της δύναμης και η ενέργειά του συνδυάζεται με τη δική μας ώστε να καταστεί μια δύναμη ικανή για περισσότερη θεραπεία και ευημερία. Είναι μια δύναμη ισορροπίας και σύνδεσης, ζωής και αρμονίας, για νέα ξεκινήματα και για το μέλλον.

Monday, 8 September 2014

CANALIZAÇÃO DO CONCÍLIO ESTELAR DA LUZ por Amuna Ra
CANALIZAÇÃO DO CONCÍLIO ESTELAR DA LUZHackpen Hill 2, 7 Ago 2014, e Hackpen Hill 1, 8 e 9 July 2014

Oh queridíssima Amuna Ra, 


gostaríamos de dar-te uma mensagem para enviar a todos que têm saudades de escutar as nossas palavras sobre os círculos deste ano. Sou eu, Peroptimé, quem fala. Estamos encantados por teres recebido cura no nosso último pequeno círculo (6 de Agosto de 2014) e estares suficientemente bem para entrares, mais uma vez, nas nossas formações e receberes as nossas mensagens para a Humanidade.


Este círculo onde estás agora sentada (8 e 9 de Julho de 2014), tem estado presente há várias semanas, enviando a cura da sua energia para a Terra e partilhando-a livremente com todas as pessoas que entram nele. A energia que sentiste era tão bonita. Amuna Ra, é a do teu lar, nas Plêiades e ela toca o teu coração, porque te transporta de regresso para lá, mesmo enquanto estás no teu corpo humano.

A energia das Plêiades é cheia de amor e leveza. É curadora e regeneradora. Equilibra tudo que está desequilibrado, quer no sistema humano, quer no sistema da própria Terra. Assim, somos capazes de curar a Terra através do meio simples de imprimir estas formas nos grãos vivos e amadurecidos.

Muitos interrogam-se porque é que escolhemos os campos de cereais para fazermos as nossas formações e para enviar a nossa cura.

Saturday, 6 September 2014

CHANNELLING FROM THE STAR COUNCILS OF LIGHT


AMUNA RA CHANNELLINGS

Message from the Star Council of Light


Hackpen Hill 2, 7 Aug 2014, and Hackpen Hill 1, 8 and 9 July 2014                                                                           
Oh dearest Amuna Ra, 

we would like to give you a message to send out to all the people who long to hear our words on the circles this year. It is I, Peroptimé, who speaks. We are most pleased you have received healing in our latest small circle (6 August 2014) and are well enough to enter our formations once more and take down our messages to humanity.

This circle you are sitting in now (8 and 9 July 2014) has been present for many weeks, sending the healing of its energy into the Earth and freely sharing it with all people who come into it. The energy which you felt was so beautiful, Amuna Ra, is that of your home in the Pleiades and it touches your heart because it transports your back there even while in your human body. 

The energy of the Pleiades is full of love and lightness. It is healing and regenerative. It balances whatever is out of sorts in both the human system and within the system of the Earth herself. Thus we are able to heal the Earth through the simple means of imprinting these forms into the living, ripening grain. 

Many of you wonder why we choose fields of grain to make our formations and to send our healing. 

TL

TSUNAMI OF LOVE

RICHARD DOLANCLICK O PRIMEIRO BOTÃO DA DIREITA(CAPTIONS)
PARA OBTER LEGENDAS EM VARIAS LIÍNGUASTRANSCRIÇÃO DESTE VIDEO EM PORTUGUÊS AQUI